Hodnocení soutěže školičky internetu – drobné úpravy aplikace

Soutěž školička.netAplikace pro hodnocení výsledků soutěže školičky internetu je privátní systém, který využívá externí autentizace uživatelů. Cílem soutěže je vybrat co nejzajímavější internetovou adresu, kterou mohou nominovat studenti školičky internetu. Lektoři poté hodnotí jednotlivé adresy, každý může každé přiřadit 0 až 10 bodů. Výsledné body pro každou adresu jsou sumarizovány a vyhrává adresa s největším počtem bodů.Aplikační rozhranní pro hodnocení nominovaných adres funguje jako interaktivní ajaxová aplikace s možností hodnocení jednotlivých adres, zobrazováním již dříve udělených bodů, aritmetického průměru dané adresy (pokud se již vyskytla v minulých soutěžích) a různými druhy zobrazování výsledků.

Systém byl aktualizován tím, že byly přidány různé pojistky pro hodnocení – například nelze hodnotit adresy po ukončení soutěže, dochází k rozesílání informačních e-mailů při porušení pravidel soutěže a také je zaznamenána událost uzavření hodnocení soutěže. Existují ještě další činnosti, které by bylo možné v budoucnu automatizovat.

Celý portál školička.net je spojen také s evidencí lektorů, plánováním směn, zasíláním interních zpráv, diskusním fórem a dalšími prvky systému pro podporu výuky.

No Comments! Be The First!

Leave a Reply