Relativní vlhkost vzduchu a zdánlivá teplota

Na základě internetového zkoumání jsem objevil a dopočítal dva zajímavé údaje:

  • relativní vlhkost vzduchu
  • zdánlivou teplotu vzduchu

Relativní vlhkost vzduchu (v PHP)

Relativní vlhkost vzduchu lze spočítat z těchto údajů: barometrický tlak, suchá teplota a mokrá teplota; nebo suchá teplota a rosný bod.

Teplota rosného bodu v sobě zahrnuje teplotu suchého teploměru, mokrého teploměru i barometrický tlak. Je proto možné (na základě její znalosti) při výpočtu relativní vlhkosti vzduchu vynechat započtení mokré teploty a tlaku vzduchu.

Za pomoci své „inteligentní kalkulačky“ jsem přepočítal pomocné koeficienty pro výpočet relativní vlhkosti vzduchu následovně:

  $pdi = 17378008287.5 * exp(-4049.41824794 / ($t2 + 236));
  $lpdi = (658 + 10.24 * $t1) / (236 + $t1);
  $vlhkost = (int)($pdi / pow(10,$lpdi) * 100);

Proměnné $t1 a $t2 jsou teplota suchého teploměru ($t1) a teplota rosného bodu ($t2).

zdroje: www.sstp.sk/Vlhky%20vzduch%20(Ttr,Tf).xls, www.sstp.sk/vlhky%20vzduch%20(Ttr,Fi).xls

Zdánlivá teplota vzduchu (windchill)

Druhý výpočet zahrnuje „zdánlivou“ teplotu. Při výpočtu zdánlivé teploty (windchill) se vychází z myšlenky, že k ohřevu obličeje člověka je potřeba energie, které je potřeba více v případě, že fouká větší vítr. Tím, že nám vítr obličej ochlazuje, dochází ke zdání, že teplota vzduchu je nižší, než je ve skutečnosti. Samozřejmě se teplota zdá tím nižší, čím silnější vítr fouká.

Výpočet této „zdánlivé“ teploty se dříve počítal jinak, ale jeho vzorec byl přehodnocen. Graf nové funkce připomíná průběh negativní logaritmické funkce. Vzorec lze najít přímo na php.net/pow – u funkce pow (na výpočet mocniny).

Při hledání je třeba brát v úvahu stupně jednotek SI – stupně Celsia.

    $windchill = (int)(13.13 + 0.62 * $t1 - 13.95 * pow($rychlost, 0.16) + 0.486 * $t1 * pow($rychlost, 0.16));

Tento výpočet opět kalkuluje s teplotou $t1, což je teplota suchého teploměru a pak s proměnnou $rychlost – rychlost vzduchu v metrech za sekundu. Vlhkost vzduchu v tomto výpočtu není zahrnuta.

zdroj: http://meteo.lcd.lu/papers/windchill/newwindchill.html

Implementace

Oba vzorce jsou nově zapracovány přímo na brtnik.info, kde je možné je najít v levém panelu při zobrazení aktuálního počasí. Věřím, že vše bude fungovat správně. :-)

0 Comments : 08.02.2009